Večji delež žensk na kriminalnih kibernetskih forumih kot v industriji KV

V podzemnih forumih za kibernetsko kriminaliteto velja večja enakosti spolov, kot v industriji kibernetske varnosti, kjer prevladujejo moški in se ženske še vedno soočajo z velikimi ovirami pri sprejemanju in napredovanju.

Na kriminalnih kibernetskih forumih večji delež žensk kot v industriji KV

Poznavalci podzemnih forumih za kibernetsko kriminaliteto v zadnjih letih opažajo vse več žensk. To je potrdila tudi študija podjetja Trend Micro, ki je pokazala, da je 30 odstotkov, če ne celo več, uporabnikov kibernetskih kriminalnih forumov ženskega spola.

V študiji so pregledali pet forumov o kibernetski kriminaliteti v angleškem jeziku: Sinister, Cracked, Breached, Hackforums in Raidforum, ki je zdaj sicer zasežen in nedelujoč in zasežen, ter pet rusko govorečih spletnih strani: XSS, Exploit, Vavilon, BHF in WWH-Club. Ker te strani obiskujejo večinoma anonimni uporabniki, so bila za oceno števila uporabnic uporabljeni orodji SEMrush ter uClassify Gender Analyzer V5.

V poročilu je na primer navedeno, da je bilo 36 odstotkov uporabnikov portala Hackforums glede na uporabo jezika verjetno žensk, na forumu XSS pa 30 odstotkov. Na prvi pogled te številke kažejo, da so forumi o kibernetski kriminaliteti bolj meritokratski kot svet belih klobukov.

V ameriški organizaciji WiCyS komentirajo, da je eden od glavnih razlogov za raznolikost spolov v forumih kibernetskih kriminalcev večja decentralizacija in manjša hierarhičnost skupin kot pri tradicionalnih delovni mestih v kibernetski varnosti. Zaradi tega lahko ženske lažje sodelujejo in prispevajo svoje znanje brez strahu pred diskriminacijo ali nadlegovanjem.

Podtalje bolj vključujoče za ženske kot panoga kibernetske varnosti

Po podatkih poročila Cybersecurity Ventures iz leta 2022 ženske predstavljajo le 25 odstotkov delovne sile v kibernetski varnosti, še manj pa jih deluje na vodilnih položajih. Med razlogi za večji delež žensk na spletnih kriminalnih forumih je anonimnost, ki lahko ženskam, ki se na delovnem mestu soočajo z diskriminacijo ali nadlegovanjem, daje več moči. Poleg tega so udeleženci na podtalnih kibernetskih kriminalnih forumih ocenjeni izključno na podlagi svojih sposobnosti in prispevkov, ne pa na podlagi spola ali drugih osebnih značilnosti. To ustvarja enake konkurenčne pogoje, v katerih lahko ženske pokažejo svoje strokovno znanje in pridobijo spoštovanje kolegov. Zato so je za ženske, ki iščejo prostor, v katerem je spol anonimen, ta prostor vse bolj privlačen.

Kot ugotavljajo poznavalci, je sodelovanje na teh forumih ženskam olajšal tudi razmah kriptovalut. Tradicionalno so kibernetski kriminalci za izmenjavo denarja za orodja in storitve uporabljali uveljavljene plačilne metode, kot so bančna nakazila ali PayPal. Vendar te metode ženske pogosto težko uporabljajo, saj morda nimajo dostopa do bančnega računa ali kreditne kartice. Po drugi strani pa je kriptovalute mogoče enostavno pridobiti in uporabljati anonimno, kar ženskam olajša sodelovanje v podzemlju.

Povzeto po WiCyS: https://www.wicys.org/gender-diversity-in-cybercrime-forums-women-users-on-the-rise/