Še slabih 14 dni za sodelovanje v svetu SA

S 1. decembrom se izteka javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje v svetu Slovenske akreditacije.

Še slabih 14 dni za sodelovanje v svetu Slovenske akreditacije

Slovenska akreditacija (SA) je edina, neodvisna in nepridobitna institucija, ki opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe na reguliranem in nereguliranem področju ter zastopa interese Republike Slovenije v mednarodnih akreditacijskih združenjih. Odgovorna je za vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje strokovnega, neodvisnega in nepristranskega sistema akreditiranja v Sloveniji ter za opravljanje s tem povezanih nalog.

Člane v svet SA imenujejo gospodarske zbornice, strokovna združenja, ki delujejo na področju akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti, organizacije potrošnikov ter nevladne okoljevarstvene organizacije.

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na spletni strani: https://www.slo-akreditacija.si/javni-poziv-zainteresiranim-subjektom-za-sodelovanje-v-svetu-sa-3/.