Kako do varne in zaupanja vredne umetne inteligence

EU lahko pri oblikovanju varne in zaupanja vredne umetne inteligence prevzame vodilno vlogo na svetovni ravni.

Kako do varne in zaupanja vredne umetne inteligence
EU mora vzpostaviti pravo ravnovesje med varnostjo in zmogljivostjo sistema UI, vključno s pristopom vgrajene varnosti.

Na konferenci »ENISA AI Cybersecurity Conference« v Bruslju, ki je bila namenjena zasebnim in javnim organizacijam, skupnosti za kibernetsko varnost in zasebnost ter tehnični skupnosti za umetno inteligenco, so obravnavali tehnične izzive kibernetske varnosti umetno inteligenčnih klepetalnih robotov, potrebe po raziskavah in inovacijah ter varnostni vidik za certificiranje kibernetske varnosti sistemov UI. Konferenca je bila osredotočena na generativno UI, pravne in politične vidike prihajajočega zakona o UI ter ukrepe, ki jih je že sprejela nemška agencija za kibernetsko varnost BSI.

"Če želimo sisteme umetne inteligence zavarovati in hkrati zagotoviti zasebnost, moramo natančno preučiti, kako ti sistemi delujejo. Agencija ENISA preučuje tehnično zapletenost umetne inteligence, da bi kar najbolje zmanjšala tveganja za kibernetsko varnost,« je dejal Juhan Lepassaar, izvršni direktor ENISA.

EU mora pri tem vzpostaviti pravo ravnovesje med varnostjo in zmogljivostjo sistema, vključno s pristopom vgrajene varnosti. Ker se generativna umetna inteligenca hitro razvija, so v agenciji ENISA pripravljeni kar najbolje podpreti oblikovalce politik ob vstopu v novo fazo revolucije UI.

Eno glavnih sporočil konference je, da podpora oblikovalcem politik, vključno z nacionalnimi organi, s smernicami o najboljših praksah in uporabniških primerih, hkrati pa napredek pri oblikovanju pravil na ravni EU odpira priložnost, da EU prevzame vodilno vlogo na svetovni ravni pri oblikovanju varne in zaupanja vredne umetne inteligence.

Štiri nova poročila o umetni inteligenci

Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) je objavila poročila o najobsežnejših izzivih na področju umetne inteligence. Ta poročila obravnavajo dobre prakse kibernetske varnosti za umetno inteligenco, kibernetsko varnost in zasebnost v umetni inteligenci, ki izpostavlja tudi dva primera uporabe: napovedovanje potreb v električnih omrežjih in diagnostiko z medicinskimi slikami ter poročilo o umetni inteligenci in raziskavah kibernetske varnosti.