Stres ogroža duševno zdravje direktorjev informacijske varnosti

65 odstotkov direktorjev informacijske varnosti ocenjuje, da stres ogroža njihovo sposobnost varovanja organizacije.

Direktorji informacijske varnosti lahko stres, preobremenjenost in težave s pomanjkanjem zaposlenih rešijo z učinkovitejšimi tehnološkimi rešitvami.

Biti direktor informacijske varnosti – CISO  (chief information security officer) – je močno obremenjena vloga. In manjše kot je podjetje, manjša kot je ekipa za informacijsko varnost, večja je verjetnost, da bodo njeni člani izpostavljeni preobremenjenosti.

V raziskavi podjetja Cynet o posledicah stresa na vodje informacijske varnosti je 200 anketirancev osvetlilo temeljne vzroke akutnih stresnih dejavnikov in možnosti za zmanjšanje pritiska. Anketirali so polno zaposlene CISO v ZDA in Veliki Britaniji, in sicer v podjetjih od 500 do 10.000 zaposlenih, ki imajo varnostne oddelke s pet ali manj zaposlenimi. Obravnavali so številne gospodarske panoge, pri čemer so izvzeli banke, javno upravo, izobraževalne ustanove ter neprofitne organizacije.

Stres ustvarja visoka poslovna tveganja

Pri kibernetski varnosti je stres stalnica, saj 94 odstotkov vodij kibernetske varnosti pravi, da so pri delu pod stresom. Pri tem jih 65 odstotkov meni, da stres ogroža njihovo sposobnost varovanja organizacije. Poleg tega jih kar 77 odstotkov meni, da stres na delovnem mestu škoduje njihovemu telesnemu zdravju. Stres pa ne vpliva samo na vodje, ampak tudi na podrejene. Z odhodi podrejenih zaradi stresa se je v letu 2022 srečalo 74 odstotkov vodij kibernetske varnosti, od tega 47 odstotkov več kot enkrat.

Rešitve so predvsem v učinkovitosti in znanju

Kot odkriva raziskava, CISO-ji v povprečju potrebujejo za 29 odstotkov več človeških virov, kar v 3 do 4-članski ekipi pomeni enega človeka. Ker ustreznih kadrov ni, je kar 89 odstotkov direktorjev informacijske varnosti že sklepalo kompromise pri zaposlovanju. Rešitve za kadrovske probleme vidijo predvsem v učinkovitejšem izvajanju njihovih vsakodnevnih zadolžitev. Pri tem jih 51 odstotkov meni, da bi jim pomagala avtomatizacija časovno zahtevnih ponavljajočih se ročnih opravil. Stres bi jim zmanjšalo tudi poenotenje varnostnih tehnologij na eni platformi, o čemer je prepričanih 57 odstotkov vprašanih. Kot še navajajo v Cynetu, 49 odstotkov vprašanih meni, da bi lahko njihov stres zmanjšal tudi dostop do strokovnih smernic in priporočil za kibernetsko varnost.