Ženske premikajo meje tudi na polju kibernetske varnosti

Prihodnost kibernetske varnosti je odvisna od uspešnosti pri vključevanju žensk tako v razvoj in uvajanje kibernetskih varnostnih rešitev kot tudi v vodenje in upravljanje kibernetske varnosti v organizacijah.

Ženske v kibernetski varnosti.
Število žensk, ki se ukvarjajo s kibernetsko varnostjo, se v zadnjih letih še vedno ne povečuje dovolj.

Ne glede na vsa gibanja in aktivnosti za enakost spolov se v številnih poklicih še vedno kaže izrazito pomanjkanje zaposlenih žensk. Tako je stanje tudi na polju kibernetske varnosti, kjer se soočajo s kroničnim pomanjkanjem žensk, strokovnjakinj za kibernetsko varnost.

Ženske so sicer pri ocenjevanju znanja in po sposobnostih, povezanih z matematiko in naravoslovjem, dokazano uspešnejše od moških, vendar je kljub temu še vedno močno zakoreninjeno prepričanje, da  so poklici  STEM (naravoslovje, tehnika, inženirstvo in matematika) v domeni moških.

Trendi sicer kažejo, da se mlajše ženske manj ozirajo na tovrstne predsodke, vendar bo zagotovo preteklo še kar nekaj časa, da se bo ta vrzel zmanjšala. Odgovornost za takšen, za družbo pomemben napredek, bodo morale prevzeti nove generacije kadrovikov.

Na vodilne položaje v kibernetski varnosti sicer napreduje vedno več žensk kot kdaj koli prej, kar je posledica naraščajočega števila prostih delovnih mest v kibernetski varnosti.

Dejstva in številke

Po podatkih raziskave Cybersecurity Talent Crunch je na svetu okrog 2 milijona prostih delovnih mest na polju kibernetske varnosti, številke pa se z leti še povečujejo.

Kibernetski sektor ima težave s številom zaposlenih strokovnjakinj za kibernetsko varnost, saj raziskave zadnjih šest let navajajo nespremenljiv odstotek zaposlenih žensk na tem polju, od 7 odstotkov v Evropi do 11 odstotkov na globalni ravni. Kot sicer navaja Concordia, je v tej panogi zaposlenih 24 odstotkov žensk, razmerje med moškimi in ženskami je torej tri proti ena.

Na svetovni ravni število podjetnic in strokovnjakinj za kibernetsko varnost najbolj narašča v Izraelu, ki je poleg ZDA največji izvoznik kibernetskih varnostnih  tehnologij na svetu.

Slika pa vendar ni tako črna in nakazuje na pozitivne premike v prihodnosti. Ženske se namreč v kibernetski varnosti vse bolj uveljavljajo. K temu pripomorejo tudi višja stopnja izobrazbe in več dodatnih izobraževanj in certifikatov kot pri moških, s čimer si ženske utirajo pot tudi do vodilnih položajev.

Kibernetske strokovnjakinje so plačane manj kot moški kolegi

Ženske so že leta premalo zastopane v tehnoloških sektorjih in se soočajo z izzivi, kot so nižje plače kot pri moških in pomanjkanje ženskih vzornic.

Po raziskavi Cybercrime Magazine je recimo razlika med zaslužkom moških in žensk v ZDA 12 odstotkov, pri čemer je treba upoštevati dejstvo, da nekoliko k temu pripomoreta tudi delovna doba in starost zaposlenih. Strokovnjakinje za kibernetsko varnost so namreč praviloma mlajše od moških kolegov, kar deloma lahko pojasni razliko v plačilu.