Kako MSP-ji enostavno preverijo zrelost svoje kibernetske varnosti

Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost je izdala spletno aplikacijo, ki majhnim in srednjim podjetjem pomaga oceniti zrelost njihove kibernetske varnosti.

Kako MSP-ji enostavno preverijo zrelost svoje kibernetske varnosti.
Aplikacija za ugotavljanje zrelosti pri kibernetski varnosti zagotavlja enostavno dostopne smernice in pomoč pri posebnih potrebah in zmožnostih majhnih in srednjih podjetjih.

Majhna in srednja podjetja z uporabo aplikacije Cybersecurity Maturity Assessment for Small and Medium Enterprises opredelijo tveganja ter razvijejo načrt za njihovo zmanjšanje ali odpravo.

Aplikacija na podlagi vprašalnika oceni, ali je organizacija na osnovni, napredni ali strokovni ravni zrelosti glede na velikost in dejavnost podjetja, proračun in sredstva, pri čemer podatke primerja z drugimi podobnimi podjetji. Ponuja tudi akcijski načrt, ki organizaciji poda prilagojene nadaljnje ukrepe ter ji pomaga povečati raven kibernetske varnosti na podlagi priporočil, prilagojenih trenutnim najboljšim praksam kibernetske varnosti.

Zrelostni model ocenjuje in podaja priporočila za vse tri temelje kibernetske varnosti:

  • ljudje: ugotavlja, ali so zaposleni pripravljeni na soočanje s kibernetskimi grožnjami;
  • tehnologije: poglablja razumevanje uporabljene tehnologije ter podaja načine za izbiranje in izvajanje najboljših praks kibernetske varnosti;
  • procesi: zagotavlja vzpostavitev pravih procesov za obvladovanje tveganj kibernetske varnosti v posamezni organizaciji.

V ENISA so z aplikacijo podprli izvajanje posodobljene direktive o varnosti omrežij in informacij (NIS2) in državam članicam priskočili na pomoč pri oblikovanju potrebnih politik, ki jih morajo sprejeti, da bi okrepile kibernetsko odpornost in osnovno raven kibernetske higiene MSP-jev. Večina slednjih je namreč zaradi svoje velikosti izključena iz področja uporabe direktive, aplikacija pa zagotavlja enostavno dostopne smernice in pomoč pri njihovih posebnih potrebah in zmožnostih glede kibernetske varnosti.