107 milijonov evrov za krepitev evropske kibernetske varnosti

Novi EU-razpisi so namenjeni podjetjem, javnim upravam in drugim organizacijam za njimi pa želi Evropska komisija povečati odpornost EU proti kibernetskim grožnjam in njene zmogljivosti za zaščito, odkrivanje, obrambo in odvračanje kibernetskih napadov ter krepitev sodelovanja med državami članicami.

107 milijonov evrov za krepitev evropske kibernetske varnosti
Za pridobitev sredstev iz ponovno odprtega razpisa je časa samo še do 6. julija 2023.

Evropska komisija in Evropski kompetenčni center za kibernetsko varnost sta v okviru delovnega programa Digitalna Evropa 2023-2024 odprla nov razpis za zbiranje predlogov v skupni vrednosti 71 milijonov evrov za ukrepe na področju kibernetske varnosti za krepitev operativnega sodelovanja in skupnih zmogljivosti z državami članicami na ravni EU.

Od tega zneska bo 35 milijonov evrov namenjenih vzpostavitvi mehanizma za izredne razmere na področju kibernetske varnosti, ki bo podpiral pripravljenost držav članic na kibernetske incidente in ukrepe medsebojne pomoči. To je sicer vključeno tudi v predlagani akt EU o kibernetski solidarnosti. Da bi zagotovili večjo kibernetsko varnost za industrijo, zagonska podjetja ter majhna in srednje velika podjetja po vsej EU, bo 30 milijonov namenjenih podpori izvajanja direktive NIS2 in predlaganega akta EU o kibernetski odpornosti. Dodatni podporni ukrepi v višini 6 milijonov bodo spodbujali usklajevanje med civilnim in obrambnim področjem kibernetske varnosti ter sodelovanje zainteresiranih strani na področju standardizacije. Razpis je odprt do 26. septembra 2023 za subjekte iz držav članic EU in držav Efte/EGP.

Hkrati so ponovno odprli prejšnji razpis in sicer do 6. julija 2023. S tem želijo v Evropski komisiji ustvariti dodatne priložnosti za preostali skupni proračun v višini 36,5 milijona. Ta razpis za teme, kot so odpornost, usklajevanje in obseg kibernetske varnosti namenja 3,4 milijona evrov, za krepitev zmogljivosti varnostnih operativnih centrov 26,3 milijon ter za uvajanje inovativnih rešitev na področju kibernetske varnosti 6,8 milijona evrov.