Evropski zbornik primerov o varnosti obdelave in obveščanju o kršitvah varstva podatkov

Zbirka primerov ponuja dragocen vpogled v razlage in uporabo določb GDPR v različnih scenarijih, kot so hekerski napadi, izsiljevalska programska oprema ali naključno razkritje podatkov.

Evropski zbornik primerov o varnosti obdelave in obveščanju o kršitvah varstva podatkov

Evropski odbor za varstvo podatkov je objavil tematski zbornik primerov o varnosti obdelave po 32. členu Splošne uredbe o varnosti podatkov ter o obveščanju o kršitvah varstva podatkov po 33. in 34. člen SUVP. Od začetka veljavnosti Splošne urede o varnosti podatkov so organi za varstvo podatkov tesno sodelovali pri sprejemanju vse večjega števila odločitev EDPB-ja o varnosti podatkov in kršitvah varstva podatkov.

Koristne informacije za upravljavce podatkov in odločevalce

Nosilci zadev, ki delajo v organih za varstvo podatkov, imajo v zborniku na voljo bogat nabor analiz varnostnih incidentov, skupaj z ustreznimi varnostnimi ukrepi, za katere je bilo ugotovljeno, da so bili v določenem kontekstu ustrezni ali ne.


Povzetek in analiza teh odločitev sta koristna za upravljavce in obdelovalce podatkov, ko ocenjujejo, ali so njihovi varnostni ukrepi ustrezni, tako pred kršitvijo varstva podatkov kot tudi po njej.


"One-Stop-Shop case digest on Security of Processing and Data Breach Notification" je drugi del zbirke primerov EDPB, ki obravnava izbor odločb, sprejetih na enem mestu, iz javnega registra EDPB. Pregledi primerov s točke "vse na enem mestu" se pripravljajo v okviru podporne skupine strokovnjakov strateške pobude EDPB, ki organom za varstvo podatkov pomaga povečati njihovo zmogljivost za nadzor in izvrševanje.