Novih vavčerjev za kibernetsko varnost v letu 2023 očitno ne bo

Novi vavčerji bodo v drugačni obliki na voljo enkrat v letu 2024, podjetja pa se lahko do takrat ustrezno pripravijo.

Novih vavčerjev za kibernetsko varnost v letu 2023 očitno ne bo

Čeprav so nekateri pričakovali, da bodo jeseni ponovno na voljo vavčerji za kibernetsko varnost, smo iz Sekcije za kibernetsko varnost, ki deluje v okviru Združenja za informatiko in telekomunikacije v Gospodarski zbornici Slovenije dobili namig, da bodo ti vavčerji v nekoliko spremenjeni obliki ponovno na voljo šele prihodnje leto. Podjetjem, ki so računala na nove vavčerje, zato preostane samo, da ta čas izkoristijo za pripravo svojih sistemov, na primer ustrezno posodobijo svojo informacijsko infrastrukturo, tako da bodo vdorni preizkusi in sistemski varnostni pregledi sploh smiselni.

Vavčerje za kibernetsko varnost je sicer financrial Slovenski podjetniški sklad in sicer do 60 odstotkov vrednosti storitve in v višini največ 10.000 evrov. Po informacijah iz DIH Slovenije je v programskem obdobju, ki se je zaključilo z marcem 2023, vavčer za kibernetsko varnost prejelo 450 podjetij. Vrednost sofinanciranih projektov, ki se navezujejo na izvedbo sistemskih varnostnih pregledov in vdornih preizkusov je znašala 2.603.454,66 evrov.

Katja Mohar Bastar, direktorica Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije je povedala, da so nove vsebine že v pripravi, pri čemer se v DIH-u zavzemajo, da bodo vsebine, ki se nanašajo na kibernetsko varnost podjetjem tudi v novi programski perspektivi ponovno na voljo. Kdaj točno se še ne ve.

Odstopanja pri ceni, kakovost se ne preverja

Glede na vrednost sofinanciranih projektov in število upravičencev smo prišli do zaključka, da je bila povprečna vrednost vavčerja 5.785,45 evra, kar smo preverili s ponudbo v DIH-ovem katalogu. O pregledu okvirnih cen ponudnikov v katalogu nismo mogli mimo precejšnje razlike med ponudniki. Cene namreč segajo od 2.200 evrov (izplačilo 1.320 evrov) do 17.000 evrov (izplačilo 10.000 evrov), zato smo se obrnili na DIH Slovenije, ki vodi katalog in je podajalo mnenja izdelkom, ki so kandidirali za vavčerje. Vprašali smo jih, kaj je razlog za tako razliko v okvirnih cenah.

»V Katalogu strokovnjakov so navedene zgolj okvirne cene. Dejanska cena pa je določena na podlagi kompleksnosti sistema, ki je del sistemskega varnostnega pregleda oziroma števila končnih točk aplikacije, ki je del penetracijskega testiranja,« je pojasnila Katja Mohar Bastar.

Kot smo uspeli izvedeti od nekaterih ponudnikov, pa so lahko cene razlikujejo tudi zaradi kakovosti storitve in poslovnega namena ponudnika. Vzvodov za tovrstno preverjanje še ni na voljo, pri čemer se poraja dvom, da je vseh 32 ponudnikov, ki nastopa v DIH-ovem katalogu v resnici ustrezno kompetentnih. Morda je eden od pokazateljev tudi ta, da več kot 65 odstotkov ponudnikov v katalogu ni članov cehovskega združenja za kibernetsko varnost. To nam je dalo misliti, da so med ponudniki podjetja, katerim izvajanje vdornih preizkusov ali sistemskih varnostnih pregledov ni ena od osnovnih dejavnosti ampak so tam zaradi lahkega zaslužka z razpisom in njihove storitve dejanko izvajajo slabše plačani ali pomanjkljivo usposobljeni podizvajalci. 

Da bi se podjetja izognila vprašanjem glede ustreznosti ponudnika je Tomaž Čebela, svetovalec v Združenju za informatiko in telekomunikacije, predlagal, naj pred izbiro ponudnika iz kataloga pridobijo vsaj tri ponudbe. Tako lahko preverijo cenovno konkurenčnost, kompetence in reference izvajalca, pomemben podatek pa je tudi, ali so certificirani vdorni preizkuševalci res zaposleni pri izvajalcu.